Nordsjælland/Gribskov

Generalforsamling GOK - GigtSkolen - Gribskov 

Holtvej 8, 3230 Græsted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:

8. Valg af suppleant:

9. Valg af revisor

10. Eventuelt