Hovedstaden

Generalforsamling - GigtSkolen - Hovedstaden

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Næste generalforsamling: 12. april 2018 kl. 17.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:

8. Valg af suppleant:

9. Valg af revisor

10. Eventuelt