Hovedstaden og Hillerød

Generalforsamling - Gigtskolen - Hovedstaden og Hillerød

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Næste generalforsamling: 12. april 2018 kl. 17.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for henholdsvis Hovedstaden og Hillerød.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Forslag om at sammenlægge hovestaden og Hillerød under en samlet bestyrelse og kreds.

8. Gitte Hansson indtræder i bestyrelsen i Hovedstaden såfremt punkt 7 er godkendt.

9. Vedtægtsændringer

10. Valg af bestyrelse

      På valg: Jacob Ebbesen, Solvej Tjørnelund og Birgitte Franck 

      Anders Glargaard - er ikke på valg - ønsker ikke at fortsætte.

11. Valg af suppleant

      På valg: Camilla Strandskov, Hanne Rose Jørgensen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt