GigtSkolens beretning 2016

Beretning på generalforsamlingen den 27. april 2017

Undervisningstilskud
Det er klart, at undervisning koster penge. I langt de fleste kommuner følger undervisningstilskuddene og bevillingerne sidst aflagte regnskab – hvilket må siges at være en klar og retfærdig fordelingsnøgle.

Herudover giver nogle kommuner lokaletilskud samt pensionisttilskud. Der er dog desværre en generel tendens til at lokaletilskuddet ligesom pensionisttilskuddet over sigt bliver mindre og mindre.

Kontoret
Vi er glade for kontoret i Diakonissen. Diakonissestiftelsen aktiviteter passer fint med vores.

Arbejdsklimaet er godt - og vi/kontoret er blevet bedre til at takle spidsbelastninger.

 

Nu vil jeg præsentere bestyrelsen:

Formand:

Anders Glargaard

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Ebbesen                   

Solvej Tjørnelund                                                                              

Lykke Steffensen                                

Birgitte Franck

Suppleant:

Hanne Rose Jørgensen (Inge Kristensen)

Iben Nielsen

 

Revisor Asla revision

Underviserne
GigtSkolen har i øjeblikket tilknyttet ca. 120 dygtige og engagerede lærere – fysioterapeuter, afspændingspædagoger og mensendieck-lærere. Alle heldigvis meget forskellige, men alle med et stort kendskab til arbejdet med gigtramte.

Det er vigtigt, at vore undervisere får ny inspiration, og mulighed for at se og prøve nye træningsmetoder. Det er derfor vores mål, at der årligt afholdes kurser, som kan motivere og efteruddanne til gavn både for eleverne og lærerne. I 2016 var der blandt andet et kursus for undervisere i bassin i Gilleleje Fysioterapi og på Amager Hospital.

Vi har som helhed haft et godt år med fremgang. Den økonomiske situation både for borgerne og kommunen kan dog stadigvæk mærkes.

Midt i besparelserne/omlægningerne sker der dog også positive ting. Der bliver og er bygget nye bassiner og nye træningslokaler i Ørestaden, Frederiksberg og Hillerød og i Ølstykke.

Vores største udfordring lige nu er Frederiksberg Hospital. Da den nye svømmehal i Flintholm er færdig til start i september opsiger kommunen aftalen med Frederiksberg Hospital, hvilket betyder at kommunen ikke længere giver tilskud til lokaleleje her. Holdene skal derfor flyttes/overføres til Flintholm.

Vi prøver stadigvæk at få nogle hold på Hospitalet, med det er en længere proces - og vil betyde at deltagerprisen her vil blive meget dyrere, da vi som sagt ikke får lokaletilskud her mere.

Bassinet i Hillerød var desværre ikke som vi havde fået fortalt, hverken med hensyn til temperatur, dybde eller logistik. Bassinet er godt for nogle deltagere, men for langt de fleste er vandet for koldt – desværre.

Ølstykke derimod har bygget et stort varmtvandsbassin og her glæder vi ost til at komme i gang til september

I Kurbadet i Hornbæk er der rigtig gang i den og holdene i bassinet i Skodsborg Kurbad er vi også ved at få op at køre.

Folkeoplysningslov åbner op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer for at kunne løfte opgaver i fællesskab til gavn for borgere. Det glæder os at kommunerne begynder at tage dette bogstaveligt – men processen er lang og træg.

I 2016 har vi også kørt nogle projekter med Sundhedscentre og andre, nogle med held andre med mindre.

På land har vi lavet nye hold der hvor der har været muligt - og der hvor der har været ønske om det.

 

Støttebidrag
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til de mange der har støttet os med medlemskab eller støttebidrag. Bidragene er blevet brugt til køb af rekvisitter i bassin, madrasser m.v. til vore landhold.

 

Nyhedsmail, hjemmesidenNyhedsmailen og hjemmesiden er vores bedste måde at komme ud til jer. Starter vi hold udenfor sæsonen, har det vist sig stadig sværere at få det rette udbytte af annoncer i lokalaviserne. Aviserne læses ikke så meget mere. Derfor er vi glade for, at vores nyhedsmail nu er så omfattende som den er.

Nyhedsmail er en hurtig og effektiv måde for os at informere om nye hold, debatter, kurser og rejser m.v. Er du ikke tilmeldt, og har lyst til det, er du meget velkommen til at sende os en mail.

Service
Vi ønsker at yde den bedst mulige service overfor alle, derfor er det vigtigt at I kontakter os, eller lærerne såfremt der er noget I mener vi burde gøre bedre. I skal aldrig være bange for at komme med kritik – det er stort set den eneste måde, vi kan få tingene ændret.

 

Kurrejser

I år går kurrejsen atter til Costa Blanca, Spanien. Der bliver fire afgange i juni. På kurrejsen tilbyder vi varmtvandsbassin, fitness og fysioterapi hver dag.

Vi har etableret et selvstændigt firma/behandlingssted i Spanien, således at kurrejserne kan blive af en mere permanent karakter. Fordelene ved dette er, blandt flere, at man gennem en lægehenvisning kan få refunderet 40 til 50% af behandlingen gennem sygesikringen og sygesikring Danmark.

I kan læse mere om turene på vores hjemmeside.

Som noget nyt var der også i september sidste år en tur til Polen, Krakow. Denne tur laver vi også i år med afgang den 10. oktober.

 

Udvalg og samråd m.v.
Det er vigtigt for os at have indflydelse på det vi beskæftiger os med.  Det er bl.a. via repræsentation og aktiv deltagelse i div. relevante udvalg og bestyrelser, at vi sikrer en forbedring af forholdene på de forskellige undervisningssteder.

Da der her har været mangel på ressourcer, har deltagelsen i de forskellige møder og udvalg været meget svært at overkomme. På trods af dette vil denne aktivitet vil fortsætte være højt prioriteret, så vi herigennem kan være med at sætte vores præg på udviklingen, og få indflydelse på denne.

Gennem samarbejdsudvalgene kommer vi ind i og får medindflydelse på aktiviteter der ligger ud over Folkeoplysningens normale område. Dette er med til at give os, kommunen og vore samarbejdspartnere mulighed for at løse specifikke problemer på tværs af organisationerne i samarbejde med kommunerne.

Nærgymnastik, småt spisende ældre, IT. Undervisning for arbejdsledige med mere.

Et år er slut, og et nyt er allerede godt på vej, meget er sikkert glemt i denne beretning, men en kort gennemgang af endnu et år er det da blevet til.

Programmet for den nye sæson 2017/2018 er kommet og i er meget velkomne til at tage et eksemplar.

Med ønsket om et godt 2017 vil jeg slutte beretningen og give ordet til dirigenten.