Priser

I nogle kommuner har deltagere mulighed for at få nedsat pris. Det gælder København, Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal.


Du er berettiget til nedsat pris, hvis du hører under en af følgende grupper:
Alle kommuner:               Folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.
Kbh, Frb, Gentofte:          Registrerede arbejdsledige og SU-modtagere.
Kbh, Frb:                        Arbejdsledige, som er overgået til uddannelses- eller børnepasnings orlov. K F Bistandsmodtagere, der opfylder en af følgende to betingelser:
                                      - at de efter at være blevet registreret som arbejdsledige er overgået til bistandshjælp.
                                      - eller at det kan dokumenteres, at de er indstillet til førtidspension.
Kbh, Frb:                        Ægtefæller til ovennævnte grupper, såfremt de er uden indtægt.