Priser

Nedsat pris
Der ydes tilskud til undervisningen gennem Folkeoplysningsloven, men deltagelse på holdene kræver også en egenbetaling.

Der kan ikke søges tilskud fra f.eks. sygeforsikringen.

Nedsat pris (se den aktuelle pris under holdene)

København og Frederiksberg
For deltagere bosiddende i København eller Frederiksberg Kommune, gives der nedsat pris til følgende grupper:

 • Folke og førtidspensionister
 • Efterlønsmodtagere
 • Registrerede arbejdsledige
 • Arbejdsledige som er overgået til uddannelses- eller børnepasningsorlov
 • Bistandsmodtagere der opfylder en af flg. to betingelser:
  • at de efter at være blevet registreret som arbejdsledige er overgået til bistandshjælp
  • at det kan dokumenteres, at de fra en bestemt dato er indstillet til førtidspension
 • Ægtefæller til ovennævnte grupper, såfremt de er uden indtægt
 • SU-modtagere

Gentofte
For deltagere bosiddende i Gentofte Kommune, gives der nedsat pris til folke- eller førtidspensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og SU-modtagere. Den nedsatte pris gælder dog kun på de kurser, der foregår i kommunen.

Rudersdal
For deltagere bosiddende i Rudersdal Kommune, gives der nedsat pris til folke- eller førtidspensionister. Den nedsatte pris gælder dog kun på de kurser, der foregår i kommunen.

Rødovre
For deltagere bosiddende i Rødovre Kommune, gives der nedsat pris til folke- eller førtidspensionister. Den nedsatte pris gælder dog kun på de kurser, der foregår i kommunen.

I Frederikssund, Gribskov og Helsingør gives der desværre ikke nedsat pris til ovennævnte grupper.