Transport

Hvis en deltager ikke har mulighed for - via offentlige transportmidler eller privattegnet kørselsordning - selv at transportere sig til undervisningsstedet, kan GigtSkolen i særlige tilfælde hjælpe med at dække deltagerens transportudgifter, de såkaldte "merudgifter", via §44 stk. 2 i Folkeoplysningsloven. Dette gælder dog ikke i alle kommuner.

Ring og hør nærmere hvis du mener dette kunne være aktuelt for dig.