Midlertidig lukning af Vandkulturhuset i DGI - Byen

DGI-Byen står overfor en snarlig renovering der vil betyde en midlertidig lukning af deres faciliteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en præcis dato for, hvornår DGI-Byen lukker. Når vi har klare oplysninger om renoveringsarbejdet vil vi meddele alle tilmeldte deltagere i DGI-Byen. Vi vil så vidt muligt arrangere alternative muligheder for vores deltager således at de stadig har mulighed for at gå til varmtvandtræning hos os. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at tilbyde undervisning så tæt på DGI-Byen som muligt eller i faciliteter der transportmæssigt er nemt tilgængelige for vores deltagere.