Bestyrelsen i Hovedstaden

Formand
Solvej Tjørnelund 

Næstformand
Michael Gerner Christensen 

Bestyrelsesmedlemmer
Lykke Steffensen
Gitte Hansson Jensen 
Suzanne Valentin Sommer (deltager repræsentant)

Suppleant
Camilla Strandskov

Underviser repræsentant
Henrik Bunch Larsen

Kontakt
Bestyrelsen kan kontaktes på: formanden@gigtskolen.dk

dof