Bestyrelsen i Hovedstaden

Formand
Solvej Tjørnelund 

Næstformand
Michael Gerner Christensen 

Bestyrelsesmedlemmer
Lykke Steffensen
Gitte Hansson Jensen 
Hanne Simonsen

Suppleant
Camilla Strandskov

Underviser repræsentant
Henrik Bunch Larsen
Lis Krøyer (suppleant)


dof