Egedal

Generalforsamling i Egedal
Ikke fastsat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt