Egedal

Generalforsamling i Egedal

Torsdag d. 23. april 2020  kl. 17.30 i Stenløse Kulturhus (Slægternes hus), Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt