Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra Gigtskolens stiftende generalforsamling i Egedal kommune

Torsdag d. 5/4 2018 kl. 17.00.

1: Valg af dirigent:

                      Valgt blev John.

 2: Valg af referent:

                      Valgt blev Mette Christensen.

3: Valg af stemmetællere:

                      Punktet udgår

4: Beretning fra bestyrelsen:

                      Punktet udgår – følgende blev fremlagt fra Gigtskolen v. John

  •          Gigtskolen er 25 år, og er eksisterende i 11 kommuner med op til 1600 hold, 120 undervisere og 30 vikarer.
  •          Der er PT. 10 hold ugentligt i Ølstykke svømmehal, ansøgning om flere tider om eftermiddagen er blevet afvist.
  •          I maj udsendes tilmelding til kommende sæson, der er stadig enkelte hold der ikke er fuldt booket.
  •          Der er godt samarbejde med Sundhedscentret; Marianne, samt Egedal Ergoterapi.
  •          Økonomien er god og stabil, der fremsendes godkendt regnskab.
  •          Derudover takkede John for indsatsen ved oprettelse af lokalafdelingen, omdeling af foldere mv.
  •          Vi skal fremadrettet planlægge debatskabende foredrag.

5: Forelæggelse af regnskab:

                      Punktet udgår

6: Behandling af indkomne forslag:

                      Ingen forslag er indkommet.

7: valg af bestyrelse:

På valg er: Vibeke Petersen, Ib Olsen, Hanne Smidth,

Gitte Hannson Jensen, Mette Christensen (instruktør-representant).

                      Alle modtag valg.

8: Valg af Suppleant:

                      Margit Nansen valgt.

9: Valg af revisor:

                      ASLA revision.

10: Eventuelt:

Forslag til udlevering af holdlister til samtlige deltagere: Dette er ikke muligt pga. persondataloven. Instruktør vil fremadrettet bistå de enkelte hold med disse hvis alle er indforstået.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, Bestyrelsen holdt efterfølgende konstituerende møde.

 

Referent: Mette Christensen

dof