Referat fra Generalforsamling 20. august 2020

Generalforsamling GOK - Gigtskolen Gribskov 

Fremmøde fra bestyrelsen: John, Kirsten, Helle, Solvej, Anni, Leila og Lilian

Afbud fra Anders

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Jesper Højer

  1. Valg af referent

Lilian

  1. Valg af stemmetællere

Kurt og Vibeke

  1. Beretning fra bestyrelsen

Gigtskolen har haft 25 års jubilæum med stor fest.

Der har været venteliste på hold til bassin, men desværre er der også venteliste på, at kunne komme til i Helsinge svømmehal.

Der har også været venteliste hos Lene Anine Mortensen yoga og på reformer hold i Gilleleje Fysioterapi.

Der var en hyggelig julefrokost i Skælskør, hvor mange af underviserne her fra Gribskov deltog.

John takker for opbakning og arbejde med debatarrangementerne heroppe.

Vi havde et rigtig godt debatmøde med Søs Egelind. Der har kun været et bestyrelsesmøde og det var hos Anni. Det andet blev aflyst på grund af Corona, ligesom generalforsamlingen.

  1.  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

John gennemgår regnskabet, og er meget glad for resultatet for 2019.

Under lønninger skal der rettes ved lederløn, så der står årlig løn i stedet for nu, hvor der står månedsløn, ellers vil det kunne misforstås.

Året 2020 kommer til at være problematisk, da alle har kæmpet med Corona, og ingen kender fremtiden. Alle deltagerne har fået refunderet deres betaling fra forårssæsonen, hvilket deltagerne er meget tilfredse med.

Regnskabet godkendt og underskrives.

  1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

  1. Valg af bestyrelse

Leila og Anni er på valg og godkender at blive valgt

  1. Valg af revisor

Asla revision genvalgt

  1. EVT.

John vil gerne sige tak fra hans personale for godt samarbejde i forbindelse med debatarrangementerne.

John har søgt om at få lov til at bruge debatpengene til drift i stedet for til arrangementer, men har endnu ikke fået noget svar, da det er politisk bestemt.

John anbefaler, at vi får kigget på vores vedtægter. Anne Refsgaard fra DOF vil gerne være behjælpelig, og kommer gratis ud. Vi tager det op ved næste bestyrelsesmøde. Derefter kan vi kontakte Anne Refsgaard, og spørge hende om, hvornår hun vil kunne komme herop.

Derefter kan vi alle mødes med hende inklusiv John, som gerne deltager.

 

Nyt bestyrelsesmøde d. 19. november 2020 hos Kirsten kl. 13.00

 

 

dof