Gribskov, GOK

Generalforsamling GOK - Gigtskolen - Gribskov 

Kommende generalforsamling:

Generalforsamlingen er udsat.

Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted

Holtvej 8, 3230 Græsted

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Tilmelding på gigtgruppengribskov@gmail.com 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt