Beretning for 2018

Generalforsamling GOK - Gigtskolen Gribskov 

2018 har også været et godt år for Gigtskolen og GOK Gribskov.

Resultatet af kontorets store arbejde med at gennemgå alle indgående aftaler med udlejere og undervisere, har givet et bedre overblik over Gigtskolens samlede aktiviteter samt øget fokus på de enkelte holds lønsomhed.

I januar 2018 indfriede Gigtskolen den gamle gæld til Københavns kommune vedr. mangelfuld tro-og loveerklæringer. En sag, helt tilbage fra 2007, der udløste skærpet tilsyn fra København og Gentofte kommune. Dette tilsyn er nu ophævet, men denne sag understreger vigtigheden af både skolens medarbejdere samt bestyrelsen er opmærksom på at overholde gældende love og regler.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven giver mulighed for at samarbejde på tværs af offentlige og private organisationer, dette samarbejde er godt i gang på flere områder. Gigtskolen deltager aktivt i flere forskellige kommunale udvalg, som er relevante indenfor vores område. I Gribskov er vi medlemmer af Kultur Rådet og har godt samarbejde med kommunens personale.

Kontoret

Vi er glade for vores kontor faciliteter på Frederiksberg.

Kontorets medarbejdere har travlt, men god planlægning af arbejdsopgaverne gør at disse løses og deadline overholdes. Serviceniveauet overfor medlemmer, undervisere og samarbejdspartnerne er forbedret.

En stor tak til vores administrative personale, der sørger for at brugere, undervisere og lokale matches, så vi brugere, kan blive undervist til gavn og måske også afhjælpning af vores skavanker/smerter og ikke at forglemme dejligt socialt samvær.

Tak til John Kalo, vores skoleleder, Sussi vores dygtige økonomimedarbejder, Lotte, ansvarlig for vores information via digitale medier, Synne, der blandt andet har ansvar for tro og love erklæringer, Sif, der fratrådte ved udgangen af 2018 og Thea vores studentermedhjælper, Tove, vores frivillige medarbejder, og ikke mindst velkommen til vores nye medarbejder Patricia, der blandt andet tager sig af vores debatarrangementer i tæt samarbejde med Gigtgruppen.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne her i GOK Gribskov, for det arbejde i har været med til i det forgangne år. Det er altid hyggeligt, når vi er samlet, og der diskes op med lækkerier, inden vi går til det mere seriøse arbejde. Så tusind tak for jeres indsats.

Leif har valgt at udtræde af bestyrelsen, da han har rigtig mange ting at slås med helbredsmæssigt, men jeg skal hilse jer alle sammen. Det har været dejligt at have Leif med, men som han siger: Alting har sin tid.

Undervisere

Lige nu er der tilknyttet 142 dygtige og engagerede undervisere i Gigtskolen, heraf 9 undervisere i Gribskov. Alle undervisere har en relevant uddannelse, for eksempel fysioterapeut, afspændingspædagog, yogalærer og lignende, og alle underviserne har kendskab til at arbejde med gigtramte og andre handicap.

Der afholdes løbende inspirationskurser i samarbejde med DOF og SANO/Gigtforeningen for underviserne, der ydes også tilskud til relevante eksterne kurser. Det er vigtigt at vores undervisere får inspiration og input vedrørende nye undervisningsmetoder og øvelser til gavn for vores brugere, samt underviserne får mulighed for at mødes. Vores interne fagkonsulenter har været en stor hjælp til dette.

Gigtskolens undervisningstilskud følger aktivitetsniveauet, dog reducerer flere og flere kommuner eller stopper helt for lokaletilskud. Kulturministeriet reducerede kraftigt i tilskud til transport af pensionister og handicappede. Disse tilskud er med til at holde brugerbetalingen på et niveau, der er acceptabelt for vores brugere, dog kan vi forvente at de kommunale tilskudsrammer reduceres væsentlig i fremtiden på grund af effektivisering. Specielt faldende/afvikling af undervisnings tilskud vil medføre højere brugerbetaling. Gigtskolen forsøger i Folkeoplysningens ånd, at fastholde brugerbetalingen på et niveau, så alle kan deltage.

Aktivitet

Der er oprettet nogle nye hold i 2018, og vi har stabile holdaktiviteter i Gribskov. Vi har 4 nye hold og deltager gennemsnit per hold er 7,28 i sammenligning med 6,65 i 2017 i Gribskov.

797 deltagere i 2018 i sammenligning til 692 deltagere i 2017.

Vi ser frem til den positive udvikling fortsætter i de kommende år.

 

 

 

dof