Hovedstaden

Gigtskolen - Hovedstaden 

Kommende generalforsamling: 
23. september 2020 kl. 17.30
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen og kontoret

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse: kandidaterne præsenterer sig selv.

  På genvalg:

  Solvej Tjørnelund 2 år

  Gitte Hanson 2 år

  Lykke Steffensen 2 år

  Vakant plads 1 år

8. Valg af suppleant

    Camilla Strandskov 1 år - er villig til genvalg

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen på grund af Corona tiltag.

 

Vi glæder os til at se Jer.

Vi holder afstand.

Et let “ corona venligt “ tragtement.

 

dof