Hovedstaden

Gigtskolen - Hovedstaden 

Kommende generalforsamling: 
23. september 2020 kl. 17.30
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Grundet de nyeste retningslinjer vedrørende COVID-19 er tilmeldingen til generalforsamlingen nu lukket.

Der vil være håndsprit, ansigtsmasker og god afstand mellem deltagerne. 

Vel mødt

Bestyrelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen og kontoret

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse: kandidaterne præsenterer sig selv.

  På valg:

  Solvej Tjørnelund  - modtager genvalg (2 år)

  Gitte Hansson Jensen - modtager genvalg (2 år)

  Lykke Steffensen - modtager genvalg (2 år)

  Vakant plads (1 år)

8. Valg af suppleant

    Camilla Strandskov - modtager genvalg (1 år)

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen på grund af Corona tiltag.

 

Vi glæder os til at se Jer.

Vi holder afstand.

Et let “ corona venligt “ tragtement.

 

dof