Hovedstaden

Gigtskolen - Hovedstaden 
Kommende generalforsamling:

Onsdag d. 29. april 2020 kl. 18.30 på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 5 B, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen og kontoret

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt