Hovedstaden

Gigtskolen Hovedstaden

Afholdt generalforsamling:

23. september 2020 kl. 17.30
Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Dato for næste generalforsamling er endnu ikke fastsat.

  

dof