Vores historie

Gigtskolen - en non-profit organisation i vækst. 

Gigtskolen blev etableret som aftenskole i 1994 og er en non – profit organisation som fungerer med tilskud efter Folkeoplysningsloven.

For 20 år siden startede vi med 4 varmtvandshold på Rigshospitalet. Det er i dag blevet til godt 900 hold på land og i vand. Årligt betyder det, at Gigtskolen i Hovedstaden og Nordsjælland kan tilbyde ca. 6.500 pladser til afspænding og bevægelse af forskellig slags. Gigtskolen har ca. 120 undervisere i vores regi.

Gennem aktiv deltagelse i udvalg, arbejdsgrupper og bestyrelser m.v. er vi med til at præge udviklingen indenfor vort område. Vi har et godt samarbejde med Gigtforeningen og andre foreninger i forskellige kommuner.

Vi kan ikke erstatte den genoptræning, der foregår rundt omkring på klinikker og sygehuse i den offentlige sektor, men vi kan være et kvalificeret bud på en alternativ samarbejdspartner, når det gælder om at sikre den enkeltes adgang til en hurtig og effektiv undervisning i varmt vand og på land.