Lidt baggrund

Gigtskolen blev etableret som aftenskole i 1994 og er en non–profit organisation som fungerer med tilskud efter Folkeoplysningsloven.

For 25 år siden startede vi med 4 varmtvandshold på Rigshospitalet. I dag udbyder vi ca. 1000 hold om året i afspænding og bevægelse, både på land og i vand. Vi har årligt ca. 7000 deltagere i Hovedstaden og Nordsjælland.

Vi har 160 undervisere i vores regi. Vores undervisere er hovedsagligt fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter samt uddannede yoga- og pilates instruktører.

Gennem aktiv deltagelse i udvalg, arbejdsgrupper, bestyrelser m.v. er vi med til at præge udviklingen indenfor vores område. Vi har et godt samarbejde med Gigtforeningen, andre foreninger samt sundhedshuse og kommunale forvaltninger. 

Vores Målsætning
Vi ønsker at øge mulighederne for fysisk aktivitet for alle med en fysisk skavank, smerter eller nedsat mobilitet.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker engagerede og kompetente medarbejdere og undervisere.

Vi ønsker at give kompetent, effektiv og udviklende undervisning.