Lidt baggrund

Gigtskolen blev etableret som aftenskole i 1994 og er en non – profit organisation som fungerer med tilskud efter Folkeoplysningsloven.

For 20 år siden startede vi med 4 varmtvandshold på Rigshospitalet. Det er i dag blevet til godt 900 hold på land og i vand. Gigtskolen tilbyder årligt ca. 6.500 pladser til afspænding og bevægelse i Hovedstaden og Nordsjælland. Vi har P.t. 150 undervisere i vores regi.

Gennem aktiv deltagelse i udvalg, arbejdsgrupper, bestyrelser m.v. er vi med til at præge udviklingen indenfor vores område. Vi har et godt samarbejde med Gigtforeningen og andre foreninger samt sundhedshuse i forskellige kommuner. 

Vores Målsætning
Vi ønsker at øge mulighederne for fysisk aktivitet for alle med en fysisk skavank, smerter eller nedsat mobilitet.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker engagerede og kompetente medarbejdere og undervisere.

Vi ønsker at give kompetent, effektiv og udviklende undervisning.