Referat generalforsamlingen 25.04.2022 Gribskov

Gribskov Ordinær generalforsamling            

Generalforsamling - referat Gigtskolen GOK - Gribskov

Afholdt mandag d. 25. april 2022 i Frivilligcentret, Stationsvej 8, 3230 Græsted

1 stemmeberettiget mødt

John Kalo, direktør, Gigtskolen bød velkommen.

  1. Valg af dirigent

Jesper Højer, foreslået og valgt 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og beslutningsdygtig jvf gældende vedtægter.

 

  1. Valg af referent

Solvej Tjørnelund foreslået og valgt.

 

  1. Valg af stemmetællere

Lilian Højer Petersen og John Kalo foreslået og valgt.

 

4.Beretning fra bestyrelsen

Årsberetning for Gigtskolen 2021 ved Gitte Hansson Jensen, formand Så nåede vi frem til endnu en generalforsamling her i Gigtskolen, Gribskov Med den nye bestyrelse.

Igen i 2021 havde vi desværre nedlukninger af alle aktiviteter indtil 20. maj 2021 på grund af Corona.

Alle deltagere har fået deres refusioner på rekordtid. 

Vi fortsætter i samme ånd som tidligere og inkluderer alle som vil bidrage til vores organisation.

Vi har i Gigtskolens bestyrelse drøftet at fremlægge forslag til vedtægtsændringer, så vi opfylder kravene i Folkeoplysningsloven samt har enslydende vedtægter for hele organisationen. Forslaget fremlægges under punktet indkomne forslag. Vi har et godt samarbejde med kontoret. En stor tak for den kæmpe arbejdsindsats John Kalo og Sussi Neumann har præsteret i en meget turbulent periode med fratrædelser, sygemeldinger og ikke mindst Corona udfordringerne. 

Personalesituationen er nu på plads.

Vi har et godt samarbejde og god dialog med Gribskov kommunes medarbejdere.

Samarbejdet med underviserne er også godt, og deltagerne er glade for både  land -og vand holdene

Vi får nye hold og aktiviteter i Gilleleje fysioterapi. Samarbejdet med de nye ejere fungerer upåklageligt.

Gigtskolens debatarrangementer, blandt andre det i Gillelejehallen, tirsdag 23. november 2021 med fysioterapeut Mikkel Vind var rigtig godt og inspirerende for de fremmødte. Den nye bestyrelse deltog både i organiseringen samt afviklingen af dette arrangement.

Vi håber at 2022 bliver bedre for os alle samt at vi undgår flere nedlukninger

            

  1. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

John Kalo gennemgik 2021 regnskabet, der udviser et tilfredsstillende resultat på grund af COVID-19 tilskud

Der har været mange udfordringer med tilbagebetalingen af deltagerbetaling på grund af forkerte eller mangelfulde oplysninger fra deltagerne. Det er ikke nemt for vores deltagere at skelne mellem bankkonto nummer og bankkortnummer.  Gribskov kommune har accepteret at 10% puljen kan overføres til driften, hvilket har medvirket til årets positive resultat. Regnskabet godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter for foreningen.

Vedtægterne blev med enkelte rettelser i §4.3 samt §5.2 ordet “ikke” i sidste sætning slettes, således at sætningen lyder: Der kan stemmes ved fuldmagt. Herefter blev forslaget vedtaget.

 

  1. Valg af bestyrelse Bestyrelsens forslag

Solvej Tjørnelund

Michael Gerner Christensen

Gitte Hansson Jensen

Hanne Simonsen

Alle blev valgt uden modkandidater

Underviserrepræsentant Marianne Pedersen

  1. Valg af suppleant Jørgen Petersen
  2. Valg af revisor Asla Revision ApS, valgt
  3. Ingen indlæg

Tak for god ro og orden 

—————————-

Jesper Højer

Dirigent