Generalforsamling Gigtskolen GOK -  Gribskov 

Indkaldelse til Generalforsamling GOK/Gigtskolen Gribskov

 

Kommende generalforsamling: Mandag den 25. april 2022, kl. 18.30.

Frivilligcentret, Stationsvej 8, 3230 Græsted

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på tlf. 49763100 (tlf. tid kl. 10 - 12 mandage / tirsdage og torsdage)

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag. Ændring af vedtægter
  7. Valg af bestyrelse

        Bestyrelsen indstiller følgende støtteforeningsmedlemmer til valg :

        Solvej Tjørnelund

        Michael Gerner Christensen

        Gitte Hansson Jensen

        Marianne Pedersen (lokal underviserrepræsentant)

        Hanne Simonsen

  1. Valg af suppleant
  2. Valg af revisor
  3. Eventuelt