Generalforsamling Gigtskolen GOK -  Gribskov 

Afholdt generalforsamling: Tirsdag den 21. september 2021, kl. 19.00

Frivilligcentret, Stationsvej 8, 3230 Græsted

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Tilmelding på mail: lilian@hoejer.nl eller på telefon 48392518/21480318

Dagsorden:

 1.      Valg af dirigent
 2.      Valg af referent
 3.      Valg af stemmetællere
 4.      Beretning fra bestyrelsen
 5.      Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6.      Behandling af indkomne forslag
 7.      Valg af bestyrelse. 
       Bestyrelsen modtager ikke genvalg, men indstiller følgende støtteforeningsmedlemmer:

       

       Solvej Tjørnelund

       Michael Gerner Christensen

       Lykke Steffensen

       Gitte Hansson Jensen

       Marianne Pedersen (lokal underviserrepræsentant)

 1.      Valg af suppleant
 2.      Valg af revisor
 3.      Eventuelt