Referat generalforsamlingen 21.09.2021 Gribskov

Velkomst ved Lilian Højer Petersen.

  1.       Som dirigent valgtes Jesper Højer.

                Generalforsamlingen godkendes som lovlig indvarslet under hensynstagene til Covid 19 situationen.

  1.       Som referent valgtes Solvej Tjørnelund.
  2.       Som stemmetællere Lilian Højer Petersen og Hanne Due.
  3.       Bestyrelsens beretning ved Lilian Højer Petersen.
  4.       Regnskabet ved John Kalo. John indledte med at takke for det gode samarbejde gennem årene.

                 Deltagergebyrerne for aflyste hold på grund af Corona er tilbagebetalt 100 %, selv om Gigtskolen kun har fået refunderet 90 % fra kulturministeriet.

                 Underviserne har fået fuld løn under nedlukningerne. Alle debatarrangementer har været aflyst. Regnskabet godkendt.

  1.       Ingen forslag.
  2.       Valg til bestyrelse idet alle udtræder af bestyrelsen.

                De indstillede kandidater præsenterede sig. Solvej Tjørnelund opfordrede deltagerne til at melde sig til bestyrelsesarbejdet så den lokale forankring fastholdes.

                Bodil Birke vil gerne stille op, er meget interesseret i debatarrangementer.

                Marianne Pedersen opstiller som underviser repræsentant.

                Herefter blev følgende valgt til bestyrelsen: Solvej Tjørnelund, Michael Gerner Christensen, Gitte Hansson Jensen, Lykke Steffensen, Bodil Birke og undervisningsrepræsentant Marianne Petersen.

  1.       Ingen suppleanter valgt.
  2.       Genvalg af revisor.
  3.       Ingen indlæg under eventuelt.

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 20.

Dirigenten takkede for et godt møde.

 

Herefter var der kaffe/te og brød til de 17 fremmødte deltagere

 

23.09.2021

 

Formand: Lilian Højer Petersen                         Referent: Solvej Tjørnelund