Forhåndstilmeldinger

Alle deltagere på vores hold bliver automatisk forhåndstilmeldt det tilsvarende hold i den efterfølgende sæson. Forhåndstilmeldingerne bliver sendt ud som følger:


Forårssæsonen i november/december

Efterårssæsonen i maj/juni


Ønsker man at fortsætte på holdet betales kursusbeløbet inden betalingsfristen. Overskrides betalingsfristen slettes reservationen automatisk og man bliver afmeldt holdet.