Velkommen til GigtSkolens hjemmeside

GigtSkolen har undervisning i København, Frederiksberg, Taarnby, Gentofte, Rødovre, Rudersdal, Helsingør og Frederikssund kommune, samt i Gribskov kommune i samarbejde med Gigtforenin­gens Oplysningskreds. 

GigtSkolens bestyrelse består af 5 personer samt 1 suppleant. Bestyrelsen vælges på generalforsam­lingen. Den daglige ledelse varetages af dag­lig leder (og stifter) Anders Glargaard samt Berith Lyng, John Kalo, Synne Steinrud, Sussi Neumann og Tove Langemark.
 
I løbet af året oprettes der nye kurser efter behov. Ønsker du en løbende orientering om disse, kan dette ske ved, at du giver os din mail-adresse. Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail. 

Tlf. 49 76 31 00 i tidsrummet kl. 10-12 mandag, tirsdag og torsdag (der kan være optaget i perioder med megen travlhed). 

NÆSTE GENERALFORSAMLINGER

13. April 2015 kl. 19.00 for GOK - GigtSkolen - Gribskov.
Frivilligecentret, Græsted Syd
Holtvej 8, 3230 Græsted

16. April 2015 kl. 18.30 for GigtSkolen - Hovedstaden
Peter Bangs Vej 1, indgang 5
2000 Frederiksberg

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant(er)
9. Valg af revisor
10.Eventuelt


 NYHEDER

Pilatesstudiet, Ringstedgade 7, starter Pilateshold for nybegyndere.
Tirsdage kl. 11.15, 10 gange med start i uge 12.
Fuld pris: Kr: 663,- Nedsat pris (for borgere i Kbh./Frb.): Kr: 530,-

Information vedrørende kontorjobbet i GigtSkolen

Vi har nu gennemgået de mange ansøgninger - og har indkaldt til samtaler.
Vi takker for den store interesse I har vist os.

 Ns -folder
 

 

 

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof