Generalforsamling Gigtskolen Egedal

AFHOLDT generalforsamling Egedal

 

Afholdt generalforsamling: Torsdag den 25. april 2024, kl. 17.00-18.30.

Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, mødelokale 1

Tilmelding nødvendig grundet lokaleforholdene. Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

 

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på  tlf. 49763100 (tlf. tid mandag / tirsdag og torsdag  kl. 10-12)

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse: på valg er Gitte H. Jensen – villig til genvalg, Hanne Smidth– villig til genvalg. Mette Christensen udtræder af bestyrelsen, d.d.  nyt medlem skal vælges. Valg af suppleant:  Vita Blomqvist er villig til genvalg.
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt