Generalforsamling Gigtskolen Egedal

Indkaldelse til generalforsamling Egedal

 

Kommende generalforsamling: Torsdag den 25. april 2024, kl. 17.00-18.30.

Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, mødelokale 1

Tilmelding nødvendig grundet lokaleforholdene. Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

 

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på  tlf. 49763100 (tlf. tid mandag / tirsdag og torsdag  kl. 10-12)

 

Dagsorden:

1 -   Valg af dirigent

2 -   Valg af referent

3 -   Valg af stemmetællere

4 -   Beretning fra bestyrelsen

5 -   Forelæggelse og godkendelse af revideret

       regnskab      

6 -   Behandling af indkomne forslag

7 -   Valg af bestyrelse: på valg er

      Mette Christensen – villig til genvalg

      Ib Olsen – villig til genvalg og

      Vibeke Petersen – villig til genvalg

      Valg af suppleant:  Vita Blomqvist er villig til genvalg

9 -  Valg af revisor

10 - Eventuelt