Betalingsbetingelser

Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling af det fulde gebyr ske indtil 2 uger før kursets planlagte start.

Ved tilbagebetaling påregnes der 100 kr. i administrationsgebyr. Herefter er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og gebyret kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til hel eller delvis tilbagebetaling af kursusbeløb:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*

*Ved sygdom/lokaleaflysning forlænges holdet så vidt muligt i slutningen af sæsonen.

Kan et hold ikke etableres, refunderes hele kursusbeløbet.

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.