Generalforsamling Gigtskolen

AFHOLDT Generalforsamling Gigtskolen København/ Frederiksberg/ Frederikssund/ Dragør/ Gentofte/ Gribskov/ Helsingør/ Rudersdal/ Rødovre/ Tårnby

Afholdt generalforsamling København,  Frederiksberg, Frederikssund, Dragør, Gentofte , Gribskov, Helsingør, Rudersdal, Rødovre og Tårnby: mandag den 29. april 2024, kl. 17.00-19.00.

Peter Bangsvej 5 B , 2000 Frederiksberg

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet . Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på tlf. 49763100 (tlf. tid mandag / tirsdag og torsdag  kl. 10-12)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af medlems kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fremtidig virksomhed inkl. budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Deltagerrepræsentant, vælges på møde, som afholdes umiddelbart før
generalforsamlingen
Underviserrepræsentant, vælges af underviserne på separat møde
10.Valg af suppleanter
11.Valg af revisor.
12.Eventuelt