Referat fra generalforsamling

Generalforsamlingsreferatet og vedtægter kan rekvireres af medlemmer som bedes rette henvendelse til kontoret på kontor@gigtskolen.dk eller telefon 49 76 31 00, mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00.