Priser

Kursusgebyr
Priser er anført ud for de enkelte kurser. I nogle kommuner kan deltagere i vores aktiviteter til en nedsat pris - se nedenfor. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune, som kurset afholdes i.

Nedsat pris
Du er berettiget til nedsat pris, hvis du hører under en af følgende grupper og er tilmeldt et hold i din egen kommune:

København, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby:
Folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.

København, Frederiksberg, Gentofte og Rødovre:
Registrerede arbejdsledige og SU-modtagere.

København, Frederiksberg:
Arbejdsledige, som er overgået til uddannelses- eller børnepasnings orlov.
Bistandsmodtagere, der opfylder en af følgende to betingelser:
- at de efter at være blevet registreret som arbejdsledige er overgået til bistandshjælp.
- eller at det kan dokumenteres, at de er indstillet til førtidspension.
Ægtefæller til ovennævnte grupper, såfremt de er uden indtægt.

Rødovre
Pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister, arbejdsledige og studerende.