Priser

Kursusgebyr
Priser er anført ud for de enkelte kurser. I nogle kommuner kan deltagere i vores aktiviteter til en nedsat pris - se nedenfor. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune, som kurset afholdes i.

Nedsat pris
Du er berettiget til nedsat pris, hvis du hører under en af følgende grupper og er tilmeldt et hold i din egen kommune:

København, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby:
Folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.

Rudersdal:
Folke- og førtidspensionister.

København, Frederiksberg og Gentofte:
Registrerede arbejdsledige og SU-modtagere.

København, Frederiksberg:
Arbejdsledige, som er overgået til uddannelses- eller børnepasnings orlov.
Bistandsmodtagere, der opfylder en af følgende to betingelser:
- at de efter at være blevet registreret som arbejdsledige er overgået til bistandshjælp.
- eller at det kan dokumenteres, at de er indstillet til førtidspension.
Ægtefæller til ovennævnte grupper, såfremt de er uden indtægt.

Rødovre
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, personer over 60 år uden arbejde samt personer på overgangsydelse.