Generalforsamling Gigtskolen Egedal

Indkaldelse til generalforsamling Egedal

 

Kommende generalforsamling: Torsdag den 27. april 2023, kl. 17.00.

Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, mødelokale 1

Tilmelding nødvendig grundet lokaleforholdene. Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

 

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på  tlf. 49763100 (tlf. tid mandag / tirsdag og torsdag  kl. 10-12)

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse - Nuværende bestyrelse modtager genvalg
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt