Generalforsamling Gigtskolen

Indkaldelse til Generalforsamling Gigtskolen København/ Frederiksberg/ Dragør/ Frederikssund/ Gentofte/ Rødovre/ Tårnby

Kommende generalforsamling København,  Frederiksberg, Dragør, Frederikssund, Gentofte , Helsingør, Rudersdal, Rødovre og Tårnby: torsdag den 20. april 2023, kl. 17.00

Peter Bangsvej 5 B , 2000 Frederiksberg

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet . Kun foreningsmedlemmer kan deltage og vælges til.

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på tlf. 49763100 (tlf tid mandag / tirsdag og torsdag  kl. 10-12)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Godkendelse af revideret regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Fremtidig virksomhed inkl. Budget
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af suppleanter
  11. Valg af revisor
  12. Eventuelt