Generalforsamling Gigtskolen

Generalforsamling Gigtskolen København/ Frederiksberg/ Dragør / Frederikssund/ Gentofte/ Helsingør / Rudersdal / Rødovre / Tårnby

Afholdte generalforsamlinger: torsdag d. 23. september 2021, kl. 17.30, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Tilmelding på mail: kontor@gigtskolen.dk eller på telefon 49 76 31 00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelsen i alle i indkaldelsen nævnte kommuner samt beretning fra kontoret
  5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab samlet for alle nævnte kommuner
  6. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen
  7. Valg af bestyrelser:

          På valg til bestyrelsen for Frederiksberg:

          Michael Gerner Christensen (modtager genvalg)

          Vakant                       

          På valg til bestyrelsen for København/Dragør/Frederikssund/Gentofte/

          Helsingør/Rudersdal/Rødovre/Tårnby

          Michael Gerner Christensen modtager valg

          Vakant                       

          Deltager repræsentant/er på valg hvert år (vælges kl. 17.00 -17.30).

          Det er muligt at vælge en deltager fra hver kommune.

          Underviserrepræsentant vælges på separat møde blandt underviserne.

  1. Valg af suppleant Camilla Strandskov (modtager genvalg)
  2. Valg af revisor
  3. Eventuelt