Motion og socialt samvær

Kursus

Dag

Start

Underviser

Sted

Motion og socialt samvær

Man

02.01.23 kl. 09.15

Katrine Thiesen

Ålholm Kirke
Bramslykkevej 18
2500 Valby

Motion og socialt samvær

Man

02.01.23 kl. 10.30

Katrine Thiesen

Ålholm Kirke
Bramslykkevej 18
2500 Valby

Motion og socialt samvær

Man

02.01.23 kl. 11.30

Katrine Thiesen

Ålholm Kirke
Bramslykkevej 18
2500 Valby